Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

E-książki

Informacje

Stan prawny na 20.08.2007 r.Monografia jest poświęcona wpływowi zasadypomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowiciena jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnegoprawa materialnego....

Cena: 37,39 38,86 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie