Ćw. wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce

Pedagogika

Informacje

agrowłóknina brązowa

Ćwiczenia powstały podczas pracy terapeutycznej z uczniami dyslektycznymi lub z grupy ryzyka dysleksji. Zestaw składa agrowłóknina brązowa się z różnorodnych zadań usprawniających:percepcję słuchową,percepcję wzrokową,analizę i syntezę sylabową i głoskową,różnicowanie liter podobnych...

Cena: 23,52 26,04 zł
Dostępność: dostępny do tygodnia