Dwie epoki

Książki naukowe i popularnonaukowe

Tom ukazuje myśl polityczną i rozważania na tematy narodowe jednego z najwybitniejszych duchownych i myślicieli ostatnich dekad okresu zaborów i II RP. Józef Teodorowicz pisze w nich o związkach wiary i polityki. Ukazuje zasady, które jego zdaniem powinny przyświecać polityce polskiej....

Święty Franciszek, Królestwo w budowie, Gazeta Wyborcza - Białystok 305/2010, Gazeta Wyborcza - Toruń 148/2015, Zwariowane kręgi, Zarządzanie wynagrodzeniami, Skrzydlata śmierć, Żywy Rap! Mixtape, Magia Ceremonialna, V Olimpiada Szachowa - Folkestone 1933, Skarby, Fakt 179/2015, Piracki plecak pełen przygód, Kolorowa gąsienica. kolory, Fizjoterapia i masaż psów, 20 przykładów dotyczących organizacji i funkcjonowania rady pedagogicznej, Państwo książąt z rodu Piastów, Ubezpieczenia lotnicze, Krivoklat, Android Studio
Spis zawartości