Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie styczeń 2015 r.

E-książki

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:1.Zasady odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę podwykonawcy 2.Kary umowne przekraczające wartość kontraktu - zasady rozliczeń3.Postanowienia umowne związane ze zmianą VAT i płacy minimalnej 4.Bank jako gwarant i zleceniodawca gwarancji - czy...

Time Riders Tom 7 Królowie piratów, Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności, Analogie tematyczne, Utwory, O Sobie, Atlas kliniiczno-patologiczny nieswoistych chorób zapalnych jelit, Gazeta Wyborcza - Toruń 114/2009, Watykan 2035, Strażnik tajemnic, Young Chef - Cake - Gra Magnetyczna, Walka świętych z diabłem, Muzyczne Przygody - Naszemu Słoneczku, Gazeta Wyborcza - Łódź 5/2015, More! Level 2 Presentation Plus, Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony, Gazeta Wyborcza - Katowice 142/2015, Gazeta Wyborcza - Częstochowa 132/2017, Głos Dziennik Pomorza - Głos Koszaliński 81/2016, Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej, Gazeta Wyborcza - Łódź 105/2010
Spis zawartości