Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego

Socjologia

Informacje

Niestabilność rynków finansowych nie jest zjawiskiem nowym. Już w latach siedemdziesiątych XX wieku dostrzeżono potrzebę współpracy w zakresie regulowania rynków wskali światowej, jednak dotychczasowe inicjatywy miały poważnie charakter doradczy, niewiążący. Ostatni kryzys globalny...

Cena: 44,28
Dostępność: dostępny do tygodnia