Muzyczny świat 6 Podręcznik z płytą CD

Szkoła podstawowa 4-6

Informacje

Podręcznik stanowi podstawę realizacji treści nauczania ujętych w programie nauczania. Zakres treści obejmuje wiadomości z zakresu zasad muzyki, podstawowych form muzycznych, klasyfikacji instrumentów muzycznych, wybrane zagadnienia z zakresu historii muzyki, folkloru ludowego, tańców...

Cena: 31,58
Dostępność: dostępny do tygodnia